Ultra Black V. Power and Paint X Ster – Sport merrie Hachila V. Lord Leatherdale Ster Sport X Elegant Ster Preferent Prestatie
9.37% fries bloed
Ingeschreven bij het KWPN