Stal “de Voorsprong”

Dekvoorwaarden 2023

 •  Vóór aanvang van de eerste inseminatie de merrie- en eigenaar gegevens aanleveren.
 •  Alle dekgelden zijn exclusief BTW en verzendkosten.
 • Het dekseizoen eindigt op 1 augustus 2023.
 • De vaste kosten bedragen € 300,- excl. BTW en verzendkosten, dit dient na de éérste inseminatie te worden voldaan.
 • Wanneer de merrie drachtig is gescant dient het resterende bedrag van het dekgeld te worden betaald.
 • Is de merrie niet dragend of heeft de merrie het veulen verworpen dan dient men een gust verklaring opgesteld door een officiële dierenarts vóór 1 oktober 2022 te sturen. Zonder gust verklaring is de Stal “De Voorsprong” genoodzaakt een volledig dekgeld factuur te sturen. Het betaalde dekgeld minus de vaste kosten word dan gecrediteerd.
 • Stalgeld per dag:  € 15,-
 • Bij stalling op de Stal “de Voorsprong” dient het paspoort op het bedrijf achtergelaten te worden en nemen wij het paard op in onze administratie voor de I&R registratie.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sper­ma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart deze zich akkoord met deze voorwaarden en dekgelden.
 • Eerste cyclus maximaal 2X gratis insemineren aan huis in een straal van 75 km.
 • Iedere extra inseminatie €50.- per keer.
 • Prijzen zijn exclusief BTW.

Diepvriessperma:

 • Stal “de Voorsprong” verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.
 • Het diepvriessperma mag uitsluitend alleen gebruikt worden voor de aanStal “de Voorsprong” doorgegeven merrie.
 • Het aantal rietjes kan per hengst verschillen. Elke dosis bevat de juiste hoeveelheid rietjes die nodig zijn voor één inseminatie. Het aantal rietjes wordt bij de Stal “de Voorsprong” bepaald. Het splitsen van een dosis of rietjes is ten strengste verboden.
 • Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Stal “de Voorsprong” en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd worden, evenals de lege rietjes.

Aansprakelijkheid:

 • Stal “de Voorsprong” te Zuidwolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of let­sel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 • De paarden verblijven bij ons en worden behan­deld op risico van de eigenaar.

Dekgeld:

 • ZuperHero €300.- vaste kosten, bij dracht €600.-
 • Imperium aka Isaak BP €300.- vaste kosten, bij dracht €450.-
 • Power and Paint €300.- vaste kosten (3 inseminiaties diepvries sperma), bij dracht €1000.-
 • Jaro van de Voorsprong €300.- vaste kosten (3 inseminiaties diepvries sperma), bij dracht €1000.
 • Emiel BP57 €300.- vaste kosten (3 inseminiaties diepvries sperma), bij dracht €750.
 • L’anza €300.- vaste kosten (3 inseminiaties diepvries sperma), bij dracht €750.