Stal “de Voorsprong”

Dekvoorwaarden 2023

 •  Vóór aanvang van de eerste inseminatie de merrie- en eigenaar gegevens aanleveren.
 •  Alle dekgelden zijn exclusief BTW en verzendkosten.
 • Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2023.
 • Het gust geld bedraagt € 250,- excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij indienen van een gust verklaring opgesteld door een officiële dierenarts vóór 1 oktober 2022. Zonder gust verklaring is de Stal “de Voorsprong” genoodzaakt een volledig dekgeld factuur te sturen.
 • Stalgeld per dag:  € 10,-
 • Bij stalling op de Stal “de Voorsprong” dient het paspoort op het bedrijf achtergelaten te worden en nemen wij het paard op in onze administratie voor de I&R registratie.
 • Door het bestellen en ontvangen van het sper­ma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart deze zich akkoord met deze voorwaarden en dekgelden.

Diepvriessperma:

 • Stal “de Voorsprong” verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.
 • Het diepvriessperma mag uitsluitend alleen gebruikt worden voor de aan Stal “de Voorsprong” doorgegeven merrie.
 • Het aantal rietjes kan per hengst verschillen. Elke dosis bevat de juiste hoeveelheid rietjes die nodig zijn voor één inseminatie. Het aantal rietjes wordt bij deStal “de Voorsprong” bepaald. Het splitsen van een dosis of rietjes is ten strengste verboden.
 • Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Stal “de Voorsprong” en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd worden, evenals de lege rietjes.

Aansprakelijkheid:

 • Stal “De Voorsprong” te Zuidwolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of let­sel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
 • De paarden verblijven bij ons en worden behan­deld op risico van de eigenaar.
 • Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.